zondag 25 juni 2017  - U bent niet ingelogd
Gratis registreren Adverteren Nieuwe adverteerders Contact Sitemap
Bouwindex: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Home Mijn Bouwindex Handelaars Architecten Uitvoerders Producenten
Opzoeken:         
 BOUWNIEUWS
 BEDRIJFSFICHES
· Handelaars
· Architecten
· Uitvoerders
· Diensten
· Producenten
 IDEEËNBANK
· Architecten
· Producenten
· Nieuwe producten
· Kijkwoningen
 REFERENTIES
 ONLINE SHOWROOM
 PROMOTIES
 ACTIES
 KORTINGSBONNEN
 KOOPJESHOEK
 SHOWROOMMODEL
· Keukens
· Badkamers
· Meubilair
· Slaapkamers
· Overige
 IMMOBILIËN
· Vastgoedkantoren
· Te koop
· Te huur
 PRIJSAANVRAGEN
 FOLDERS BESTELLEN
 U ZOEKT
· Verhuur materiaal
· Tweedehands materiaal
· Evenementen
· Vacatures
· Nuttige info
 NUTTIGE LINKS
U bent hier: Home - Wettelijke melding

Wettelijke melding
vrijwaringclausule

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die "Bouwindex" aan de samenstelling van de Internetsite "Bouwindex.be" en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Bouwindex geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens hierin opgenomen of aan haar ter beschikking gesteld.

Bouwindex biedt enkel een forum aan waarop aan consumenten informatie ter beschikking wordt gesteld of waarin deze informatie ter beschikking stellen en alzo in contact kunnen komen met andere ingeschrevenen in het kader van het specifieke doeleinde waarvoor dit forum is opgericht.

"Bouwindex" kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van "Bouwindex" of met een tijdelijke onmogelijkheid om "Bouwindex" te raadplegen.

privacyverklaring

Bouwindex respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Bouwindex publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.
Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Bouwindex op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via een koppeling onderaan op elke webpagina van onze website.
 1. Websites en pagina's waarvoor deze Privacyverklaring geldt
 2. Type informatie dat wordt verzameld
 3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
 4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
 5. Uw keuzes
 6. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
 7. Uw gegevens en derden
 8. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
 9. Uw gegevens beveiligen
 10. Wijzigingen in deze verklaring
 11. Contact opnemen met Bouwindex.be
 12. CIM-disclaimer
1. Sites en vennootschappen waarvoor deze privacyverklaring geldt
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Bouwindex eigenaar is.
Bouwindex heeft haar maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Ringlaan 170.

Koppelingen naar websites die niet van Bouwindex zijn
De Bouwindex website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Bouwindex. Bouwindex heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Bouwindex. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Bouwindex. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan Bouwindex. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

2. Type informatie dat wordt verzameld
Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.
 • Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als lid van Bouwindex. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Bouwindex verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan derden.

  Op de Bouwindex website kan u bedrijfsinfo opvragen, bepaalde diensten aanvragen of uzelf registreren.
  De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren om contact met u op te nemen en gegevens inzake uw opleiding en werkverleden.

  We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze diensten of activiteiten. We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze diensten en activiteiten te verbeteren. Deze extra informatie is optioneel.

 • Niet-persoonsgegevens zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Bouwindex verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Bouwindex gebruiken.
  Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina's op de Bouwindex website, unieke URL's die zijn bezocht binnen www.bouwindex.be, browsertype en IP-adres. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Webpagina's van www.stichtingmarketing maken gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening.
3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
Bouwindex gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en activieteiten. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot diensten van Bouwindex. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie.

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Bouwindex verstrekt op activiteiten of langs andere weg.

Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de Bouwindex website. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
Bouwindex verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Bouwindex deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. Bouwindex maakt gegevens van haar leden beschikbaar voor alle entiteiten waarvan Bouwindex eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte »De manier waarop uw gegevens worden gebruikt».

Bouwindex sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens Bouwindex ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen aan Bouwindex. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. Bouwindex geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

5. Uw keuzes
Bouwindex geeft u de keuze of u een verscheidenheid aan informatie wilt ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze diensten. U kunt zich abonneren op bepaalde informatie over specifieke diensten of activiteiten en op algemene informatie van . Algemene informatie van Bouwindex is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek. Wij bieden u een keus met betrekking tot de bezorging van algemene Bouwindex informatie via de post, e-mail of per telefoon.
Raadpleeg sectie 7 voor instructies. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid of updates van drivers.

6. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
Bouwindex gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over activiteiten, productinformatie en marketingmateriaal.
U kunt er echter voor kiezen deze informatie waarvoor u zich niet hoeft te abonneren, te ontvangen.

Geef uw voorkeuren voor privacy op door te schrijven naar privacy@bouwindex.be - vermeld uw naam, e-mailadres & postadres in alle correspondentie.

7. Uw gegevens en derden
Bepaalde diensten van Bouwindex zijn gekoppeld aan diensten van ongerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel Bouwindex als het andere bedrijf. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft.

8. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
Bouwindex streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om gegevens van onze leden goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u online toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Bouwindex zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke ID's.

De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

9. Uw gegevens beveiligen
Bouwindex stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Bouwindex beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

10. Wijzigingen in deze verklaring
Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Bouwindex, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt Bouwindex hiervan melding bij leden die het betreft.

11. Contact opnemen met ons
Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar privacy@bouwindex.be of gebruik maken het online contactformulier op de Bouwindex website.
Tevens kan u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be).

Deze privacyverklaring geldt voor de Benelux en werd opgemaakt in september 2004.

 
Hosting door Hostbasket
Copyright © 2011 Bouwindex Alle rechten voorbehouden. Webmaster | Wettelijke melding | Adverteren